Cykl warsztatów - POLSKIEJ KOALICJI MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ

W okresie intensywnych reform systemowych w latach 2017 oraz 2018, menedżerowie szpitali stają w obliczu zarządzania ryzykiem, którego źródłem są nowe regulacje prawne. Wpływają one między innymi na możliwość długoterminowego planowania oraz bieżącego zarządzania. Istnieje więc luka informacyjna, a zatem potrzeba przeprowadzenia warsztatów, kierowanych do menedżerów szpitali.

Grupa docelowa, do której kierowane były warsztaty, to szpitale specjalistyczne, w tym onkologiczne, które w obecnym systemie są podmiotem oraz przedmiotem istotnych reform. Są to ośrodki zabezpieczające dostęp do świadczeń na poziomie regionalnym oraz ogólnokrajowym. Jednocześnie odpowiadają na największe zapotrzebowanie epidemiologiczne oraz absorbują największe zasoby.

Celem warsztatów było nawiązanie aktywnej współpracy z kluczowymi osobami zarządzającymi szpitalami specjalistycznymi, a także osobami zaangażowanymi w procesy kliniczne oraz rozliczeniowe. Organizatorem warsztatów była Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, we współpracy z Polską Federacją Szpitali oraz ze  specjalistami z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Wydarzenie swoim   patronatem objęła Polska Unia Onkologii.

Zrealizowano cykl warsztatów, podczas których poruszane były istotne zagadnienia związane ze skutkami zmian legislacyjnych w wielu newralgicznych obszarach, takich jak: finansowanie świadczeń, rozliczanie i budżetowanie, zarządzanie ryzykiem w szpitalui controlling, jakość w ochronie zdrowia oraz ochrona danych osobowych - szczególnie z perspektywy dokumentacji medycznej.

Warsztaty odbyły się  we Wrocławiu, w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistyczny im.T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Warsztaty miały charakter interaktywnej wymiany informacji i doświadczeń w obszarze przedstawionej problematyki, czego wynikiem było wypracowanie zestawu rekomendacji do dalszej dyskusji. Rekomendacje zostaną przedstawione na XI Konferencji Hospital Management Wyzwania 2017, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2017 r.

Informacja w formie do wydruku (PDF)