27.06.2016 Projekt finansowania diagnostyki genetycznej ze środków publicznych

27. czerwca 2016 r., Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem w Warszawie, złożyły do NFZ wspólny projekt finansowania diagnostyki genetycznej ze środków publicznych.