III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

5 marca w Warszawie odbyło się III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. W konferencji, która jak co roku stała się przestrzenią dyskusji nad kierunkiem polityki zdrowotnej, uczestniczyli polscy i zagraniczni eksperci, podkreślając, że ponad 40% wszystkich leków będących aktualnie w opracowaniu to leki personalizowane. Przedstawiciele różnych obszarów systemu ochrony zdrowia spotkali się, aby wspólnie zastanowić się nad wykorzystaniem potencjału medycyny personalizowanej w wypracowaniu optymalnego modelu leczenia pacjentów, spójnego z koncepcją efektywnej opieki opartej na wartościach - value based healtcare. Do zgromadzonych Uczestników III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej specjalny list skierowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów, Pan Mateusz Morawiecki. Wydarzenie objęte zostało patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

 

5 marca w Warszawskim Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej- cykliczne spotkanie polskich i zagranicznych ekspertów, którzy podejmują dyskusje nad upowszechnianiem rozwiązań medycyny personalizowanej. Jest to także niewątpliwie wyzwanie systemowe w ochronie zdrowia. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i renomą wśród środowiska lekarzy, pacjentów, instytucji pozarządowych i administracji publicznej.

W programie tegorocznego Forum znalazło się blisko dwadzieścia prelekcji oraz dwa panele dyskusyjne, skupione wokół pięciu głównych tematów, stanowiących poszczególne sesje:

  • Medycyna Personalizowana w roku 2018 - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?;
  • Personalizacja leczenia jako wartość dodana dla pacjentów;
  • Teranostyka jako wyzwanie medycyny personalizowanej. Wyzwanie dobrej jakości w diagnostyce;
  • Wykorzystanie ekonomii w medycynie personalizowanej;
  • Biotechnologia i bioinformatyka w medycynie personalizowanej.

Wśród prelegentów i uczestników paneli dyskusyjnych, którzy przyjęli zaproszenie organizatorów, znaleźli się wybitni eksperci, przedstawiciele środowiska lekarzy, organizacji pacjenckich, instytucji pozarządowych oraz administracji publicznej, a także goście zagraniczni, reprezentujący instytucje i organizacje związane z ochroną zdrowia.

Podczas tegorocznego, III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej organizatorzy wprowadzili do programu konferencji zupełnie nowy element - debatę oxfordzką, w której do udziału zaproszeni zostali eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia, którzy w merytorycznej walce na siłę argumentów bronili lub atakowali tezę „Czy potrzebujemy medycyny personalizowanej?”. Rolę liderów poszczególnych grup przyjęli: prof. dr hab.n. med. Zbigniew Gaciong, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej- lider grupy na NIE oraz prof. dr hab.n.med. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego- lider grupy na TAK.

 

W uznaniu znaczenia medycyny personalizowanej dla poprawy kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa, osobiste przesłanie do organizatorów i uczestników III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. List od Pana Prezydenta odczytała Pani Profesor Ewa Marcinowska-Suchowierska, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.


W spotkaniu osobiście uczestniczył Minister Zdrowia, Profesor Łukasz Szumowski, który w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, przekazał Organizatorom list przygotowany przez Premiera specjalnie z myślą o uczestnikach III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej. Profesor Łukasz Szumowski podkreślił w swoim wystąpieniu, że medycyna personalizowana może odpowiedzieć na wiele pytań, które pozwolą na zwiększenie skuteczności leczenia i znaczne ograniczenie cierpienia pacjentów. Aby to było możliwe konieczna jest implementacja najnowszych rozwiązań i ich przełożenie na konkretne wytyczne i procedury. Przedstawiciele Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej z uznaniem przyjęli działania w zakresie poprawy dostępu polskich pacjentów do nowoczesnej medycyny personalizowanej w onkologii, podjęte w ostatnim roku przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególny sposób doceniając poprawę dostępu do nowoczesnych terapii celowanych, dzięki zmianom w obszarze finansowania diagnostycznych badań genetycznych. Zgodnie z tradycją, przekazali także na ręce Ministra Zdrowia Profesora Łukasza Szumowskiego, Trzecią Deklarację Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, wskazując na pilną potrzebę dalszej harmonizacji procesu diagnostycznego w obszarze onkologii oraz na inne działania kluczowe dla optymalizacji opieki zdrowotnej, związane z ideą medycyny personalizowanej. 

 

Podsumowując wydarzenie, dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, podkreśliła: „Tegoroczne doświadczenie przy realizacji Forum pokazało, jak bardzo potrzebne jest spotkanie szerokiego grona ekspertów - interesariuszy rynku medycznego, zajmujących się na co dzień systemem ochrony zdrowia - aby rozmawiać na temat przyszłości medycyny personalizowanej w Polsce i na świecie. Medycyna personalizowana, ukierunkowana na optymalizację skuteczności terapii,  sprzyja realizacji coraz powszechniejszej idei Value Based Healthcare, czyli koncepcji efektywnej opieki – zarówno na poziomie skuteczności klinicznej, jak i efektywności kosztowej, przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń. Cieszę się, że dzięki III. Międzynarodowemu Forum Medycyny Personalizowanej ważne kwestie medycyny personalizowanej, o ogromnym znaczeniu dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce, znalazły swoje miejsce w debacie publicznej, a Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej pozostaje ważną platformą porozumienia różnych środowisk, nakierowanych na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. Doceniamy fakt, iż do uczestników Forum osobiste przesłania skierowali Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów, Pan Mateusz Morawiecki – jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej pracy w ramach Koalicji, do której zapraszam wszystkich interesariuszy rynku medycznego w Polsce. Z radością chciałabym też zapowiedzieć, że w przyszłym roku 11. marca odbędzie się IV Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej i już dziś zachęcam do aktywnego uczestnictwa w kolejnej edycji Forum.” 

 

III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizuje Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie, a jej partnerami są: Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych - Infarma, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce - GCPpl, Polska Federacja Szpitali oraz firmy: Boehringer Ingelheim, Novartis, Philips, Roche i Thermo Fisher Scientific.