Rada Naczelna PKMP-Stowarzyszenie

 

Przewodniczący

prof.dr med.(USA), dr n.med. Jarosław  J. Fedorowski

 

Czlonkowie Rady Naczelnej

Wiloetta Bagan

mec. Marta Gadomska-Gołąb

Jakub Marcin Gołąb

Stanisław Maćkowiak

dr n. med. Janusz Meder

mec. Adam Twarowski