Medycyna personalizowana w liczbach

Medycyna personalizowana w liczbach

 

 • Liczba ważnych leków, przykładów znaczących terapii i narzędzi diagnostycznych stosowanych w medycynie personalizowanej w latach od 2006 do 2014 wzrosła z 13 do 113 [1][2]
 • Koszt sekwencjonowania ludzkiego genomu wynosił 300 milionów dolarów w roku 2001.
  W 2014 roku koszt ten wynosił 1 000 dolarów [3]
 • Istnieje 156 leków dopuszczonych do stosowania przez Amerykańską Agencję Żywności
  i Leków, które spełniają kryteria terapii personalizowanych [4] – 33% w onkologii, 16%
  w psychiatrii, 11% w chorobach zakaźnych, 8% w kardiologii, 6% w neurologii
 • 155 biomarkerów [5] farmakogenetycznych znajduje się na liście preparatów zatwierdzonych
  rzez Amerykańską Agencję Żywności i Leków [6]
 • 42% wszystkich leków w badaniach klinicznych należy do terapii personalizowanych [7]
 • 73% rozwijanych leków onkologicznych należy do terapii personalizowanych [8]
 • O niemal 100% wzrosły inwestycje finansowe w medycynę personalizowaną w okresie ostatnich 5 lat [9]
 • Wykorzystywanie chemioterapii można by zmniejszyć o 34%, gdyby kobiety z rakiem piersi miały przeprowadzone badanie genetyczne nowotworu przed rozpoczęciem leczenia [10]
 • Można by było zapobiec 17 000 udarów rocznie, gdyby zastosowano genetyczne testy
  w celu właściwego dobierania dawki leku przeciwzakrzepowego – warfaryny [11]
 • 604 miliony dolarów rocznie można byłoby zaoszczędzić w wydatkach zdrowotnych, gdyby pacjenci z przerzutami raka jelita grubego mieli przeprowadzone badanie genetyczne genu KRAS przed rozpoczęciem leczenia [12]
 • W USA w 2004 r. Koalicja Medycyny Personalizowanej liczyła 20 członków, natomiast w roku 2014 liczba ta wynosiła już 230 [13]

 

 

[1] Personalized Medicine Coalition. The Case for Personalized Medicine. 2011.

[2] Personalized Medicine Coalition. The Case for Personalized Medicine. 2014 

[3] Hsiao CJ , Hing E. Use and characteristics of electronic health record systems among office-based physician practices: United States, 2001–2013. NCHS data brief no. 143. Hyattsville, MD: US Department of Health and Human Services, CDC; 2014. http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db143.pdf 

[4] Personalized Medicine Coalition, “More than 20 Percent of FDA’s 2014 Novel New Drugs Are Personalized Medicines,” press release, 28 January 2015, 

[5] Biomarkery to wskaźniki biologiczne, których badanie pozwala na jakościową lub ilościową ocenę rozmaitych stanów, zjawisk czy cech biologicznych. W nowoczesnej medycynie nieocenioną rolę odgrywają biomarkery, które definiujemy jako czynniki molekularne, genetyczne lub biochemiczne, służące do precyzyjnej i stosunkowo łatwiej diagnostyki chorób, na przykład przewlekłych, genetycznych, nowotworowych, oraz oceny prawdopodobieństwa wystąpienia takiej choroby. Ewa Sankowska, Biomarkery kluczem do nowoczesnego leczenia, www.biotechnologia.pl, 28.03.2013

[6] U.S. Food and Drug Administration. Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labels. FDA web site.

http://www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/ucm083378.htm 

[7] Tufts Center for the Study of Drug Development, “Personalized Medicine Gains Traction but Still Faces Multiple Challenges,” Impact Report, May/June 2015, Volume 17, Number 3. 

[8] J.w.

[10] Genomic Health. Health Economics. Genomic Health web site. http://www.genomichealth.com/en-US/Publications/HealthEconomics.aspx#.U446Q5SwK0I 

[11] McWilliam A, Lutter R, Nardinelli C. AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies Health Care Savings

from Personalizing Medicine Using Genetic Testing: The Case of Warfarin. 2006 AEI-Brookings Joint Center;

AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies 2006. 

[12] Shankaran V. Conference presentation at the Gastrointestinal Cancers Symposium. January 2009. Medscape web site.
http://www.medscape.com/viewarticle/586946 

[13] Personalized Medicine Coalition. PMC Membership. PMC. http://www.personalizedmedicinecoalition.org/