Członkowie założyciele

Członkowie honorowi

Członkowie zwykli, Osoby wspierające

 • Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka
 • Centrum Badań DNA
 • Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelnia Łazarskiego
 • Polska Federacja Szpitali
 • prof. dr hab. n. med. Julia Bar, Akademia Medyczna Wrocław
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • dr Agnieszka Dansonka-Mieszkowska, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • Anna Dziubczyńska-Pytko, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • dr hab. n. med. Adam Fronczak, Zakład Zdrowia Publicznego WUM
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej
 • dr Jakub Gierczyński, ekspert ochrony zdrowia
 • Jakub Gołąb, ekspert ochrony zdrowia
 • prof. dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, Centrum Zdrowia Dziecka
 • Agnieszka Huczek, VIAMED, OncoPass Medicine
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Iżycka-Świeszewska, GUMed
 • dr n. med. Beata Jagielska, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Paulina Jóźwiak, Roche
 • Marcin Kalęba, Medgenetix, Genomix
 • dr n. med. Artur Kowalik, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki Ruch Społeczny
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, UM w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Brygida  Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange, Centrum Onkologii w Gliwicach
 • dr hab. n. med. Marzena Lewandowska, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • Maria Libura, Uczelnia Łazarskiego
 • Noemi Lipnicka, NSL Genetics
 • Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich
 • dr n. med. Janusz Meder, Polska Unia Onkologii
 • Jacek Narzekalak, Synevo Polska
 • prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, Polskie Towarzystwo Patologów
 • dr n. med. Dorota Nowakowska, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, Zakład Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Genetyki Nowotworów COI w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
 • prof. dr hab. n. med. Monika  Prochorec-Sobieszek, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • dr Iwona Rzepecka, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • Magdalena Sakowicz, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
 • Aleksander Sowa, Roche
 • Agnieszka Sznyk, Instytut Innowacyjnej Gospodarki
 • dr hab. n. med. Bartosz Wasąg, GUMED
 • Tadeusz Włodarczyk, Stowarzyszenie „GLADIATOR”
 • Ewa Wojtowicz, Inno-Gene S.A.
 • dr n. med. Piotr Wójcik, Oncogene Diagostics sp. z o.o.
 • dr n. med. Magdalena Zawada, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • dr  Rafał Zyśk, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, kancelaria doradcza Health Economics Consulting
 • Radosław Wojtowicz, OpenExome s.c