Członkowie założyciele

Członkowie honorowi

Członkowie zwykli, Osoby wspierające

 • Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka
 • Centrum Badań DNA
 • Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelnia Łazarskiego
 • Polska Federacja Szpitali
 • prof. dr hab. n. med. Julia Bar, Akademia Medyczna Wrocław
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • dr Agnieszka Dansonka-Mieszkowska, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Anna Dziubczyńska-Pytko, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • dr hab. n. med. Adam Fronczak, Zakład Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej
 • dr Jakub Gierczyński, ekspert ochrony zdrowia
 • Jakub Gołąb, ekspert ochrony zdrowia
 • prof. dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, Centrum Zdrowia Dziecka
 • Agnieszka Huczek, VIAMED, OncoPass Medicine
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Iżycka-Świeszewska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes PKMP
 • prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Marcin Kalęba, Medgenetix, Genomix
 • dr n. med. Artur Kowalik, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 • Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki Ruch Społeczny
 • prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, Lubelski Uniwersytet Medyczny 
 • prof. dr hab. n. med. Brygida  Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach
 • dr hab. n. med. Marzena Lewandowska, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • Maria Libura, Uczelnia Łazarskiego
 • Noemi Lipnicka, NSL Genetics
 • Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich
 • dr n. med. Janusz Meder, Polska Unia Onkologii
 • Jacek Narzekalak, Synevo Polska
 • prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, Polskie Towarzystwo Patologów
 • dr n. med. Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
 • prof. dr hab. n. med. Monika  Prochorec-Sobieszek, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr Iwona Rzepecka, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Magdalena Sakowicz, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Aleksander Sowa,
 • dr Agnieszka Sznyk, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO
 • dr n.med. Andrzej Tysarowski, Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr hab. n. med. Bartosz Wasąg, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Tadeusz Włodarczyk, Stowarzyszenie „GLADIATOR”
 • Ewa Wojtowicz, Inno-Gene S.A.
 • dr n. med. Piotr Wójcik, Oncogene Diagostics sp. z o.o.
 • dr n. med. Magdalena Zawada, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • dr  Rafał Zyśk, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, kancelaria doradcza Health Economics Consulting
 • Radosław Wojtowicz, OpenExome s.c