O koalicji

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Celem, jaki stawia przed sobą ta inicjatywa, jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Jej zadaniem jest także wsparcie edukacji w zakresie rozwiązań medycyny personalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy systemu.

 

Idea powołania Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej zapoczątkowana została podczas konferencji „Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna jako filar nowoczesnej onkologii”, która odbyła się w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie 13 października 2015 r. Tematyka podjęta na spotkaniu uświadomiła uczestnikom pilną potrzebę stworzenia organizacji, której misją byłaby kontynuacja omawianej inicjatywy.

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowane na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. W związku z tym skupia organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych, dostawców technologii oraz media.

 

Członkowie Założyciele Polskiej Koalicji na Rzecz Medycyny Personalizowanej:

 • Agnieszka Garbacz, Head of Policy Groups BPCC i Michael Dębiński, Chief Advisor BPCC (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa)
 • Prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Dr Michał Kornatowski, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych – Alivia
 • Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich
 • Mecenas Marta Gadomska-Gołąb, senior associate kancelarii Wierzbowski&Eversheds, mecenas Gerard Karp, partner w kancelarii Wierzbowski&Eversheds
 • Dr Mariusz Gujski, Witold Laskowski - Instytut Ochrony Zdrowia
 • Jacek Graliński, Agnieszka Dąbrowska, Sylwia Jaczyńska-Kolasza – AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o
 • Dr Maciej Bukowski - WISE
 • Krzysztof Blusz - demosEUROPA
 • Magda Zmysłowska - Primum PR
 • Tomasz Gadomski, Michał Walanus - SVC Sp. z o.o.

 

Działalność Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej w zamierzeniu jej pomysłodawców jest inspirowana pracą The European Alliance of Personalised Medicine, której współprzewodniczący profesor Helmut Brand wyraził pełne poparcie dla idei powstania organizacji i rozpowszechniania problematyki medycyny personalizowanej w Polsce.