Unia Europejska a medycyna personalizowana

Komisja Europejska w pełni docenia znaczenie medycyny personalizowanej i rekomenduje krajom członkowskim jej wdrażanie. Tematowi medycyny personalizowanej, jej dokonaniom i wyzwaniom, które przed nią stoją zostało poświęconych wiele publikacji i konferencji merytorycznych. Wśród nich bardzo istotne to raport European Perspectives in Personalised Medicine z 2011 roku, adresujący i porządkujący wyzwania i bariery rozwoju medycyny personalizowanej oraz dokument Use of '-omics' technologies in the development of personalised medicine z 2013 roku, koncentrujący się na potencjale i problemach związanych z pełnym wykorzystaniem medycyny personalizowanej, w tym na potrzebie nowej technologii HTA w ocenie technologii medycznych oraz na aspektach związanych z finansowaniem badań w dziedzinie medycyny personalizowanej.

 

W dniu 8 lipca 2015 roku w ramach prezydencji w Unii Europejskiej, sprawowanej przez Wielkie Księstwo Luxemburga, odbyła się w Luxemburgu konferencja wysokiego szczebla  pt.  Making Access to Personalised Medicine a Reality for Patients, zorganizowana przez luksemburskie Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Europejską, z udziałem m. in. przedstawicieli europejskich ministerstw zdrowia. Jedna z sesji konferencji została poświęcona identyfikacji przeszkód prowadzących do pełnego wykorzystania medycyny personalizowanej w praktyce klinicznej oraz sposobom ich pokonania. Najważniejsze z nich to:

 

  • Dostosowanie metod oceny technologii medycznych do wartości medycyny personalizowanej
  • Zdefiniowanie i wprowadzenie ścieżek szybkiego dostępu do leków
  • Zapewnienie ciągłego rozwoju zawodowego dla pracowników służby zdrowia
  • Uznanie kluczowej roli biobanków
  • Opracowanie mechanizmów finansowania terapii.

 

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że na poziomie unijnym powinien wkrótce zostać opracowany plan, przyspieszający dostęp do medycyny personalizowanej dla obywateli Unii Europejskiej.