Wdrożenie

Medycyna personalizowana zajmuje się wielopłaszczyznowym podejściem do opieki zdrowotnej nad pacjentem. Nie tylko ulepsza skuteczność diagnostyki i leczenia chorób, ale również daje możliwość ich wykrywania w bardzo wczesnych stadiach, gdy skuteczne leczenie jest zdecydowanie prostsze i tańsze.

 

Całościowe wdrożenie medycyny personalizowanej obejmuje:

 

  • Ocenę ryzyka – poprzez badania genetyczne ujawniające predyspozycje do określonych chorób
  • Prewencję – zapobiegającą wystąpieniu chorób poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian nawyków, stylu życia lub stosowania leków
  • Wykrywanie – chorób na poziomie molekularnym w ich najwcześniejszych stadiach
  • Diagnostykę – o wysokim stopniu precyzji, umożliwiającym indywidualizację taktyki leczenia
  • Leczenie – z lepszymi wynikami terapii dzięki celowanym lekom oraz ograniczeniem skutków ubocznych
  • Kontrolę leczenia – aktywne monitorowanie odpowiedzi na leczenie oraz postęp choroby