Statut PKMP - Stowarzyszenie

Zebranie Założycieli Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej- Stowarzyszenia  podjęło jednomyslnie uchwałę o przyjęciu statutu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej- Stowarzyszenia w nastepujacym brzmieniu  Statut Polskiej Koalicji Medycyny personalizowanej- Stowarzyszenia  (w wersji PDF).