Korzyści

Medycyna personalizowana niesie potencjalnie wielkie korzyści dla pacjentów, lekarzy i dla systemów ochrony zdrowia. Podstawowe z nich to:

 

  • Możliwość podejmowania decyzji terapeutycznych w oparciu o bardziej szczegółową wiedzę
  • Większa skuteczność dzięki precyzyjnie celowanemu leczeniu
  • Redukcja możliwości wystąpienia skutków niepożądanych
  • Możliwość przewidywania i prewencji rozwoju choroby
  • Możliwość podejmowania leczenia we wcześniejszych stadiach rozwoju choroby
  • Ograniczenie kosztów opieki zdrowotnej [1]

 

Dotychczasowa skuteczność leków stosowanych w podejściu konwencjonalnym jest dalece niezadawalająca i stanowi obciążenie zarówno dla pacjentów, jak i dla budżetów ochrony zdrowia. W poszczególnych obszarach terapeutycznych statystyka w tym zakresie jest następująca: [2]

 

depresja – 62% skuteczności; astma – 60% skuteczności; cukrzyca – 57% skuteczności; choroby reumatyczne – 50% skuteczności; choroba Alzheimera – 30% skuteczności; nowotwory – 25% skuteczności.

 

 

Korzyści z&nbspmedycyny personalizowanej

źródło: www.epemed.org

 

 

[1] European Commission : Report on the use of -omic technologies in the development of personalised medicine