Warsztaty: praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową ośrodka – podsumowanie

 

Na przełomie września i grudnia Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej we współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju przeprowadziła cykl 7 warsztatów na temat praktycznych aspektów zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływie na kondycję finansową podmiotu leczniczego. Szczególna uwaga została poświęcona rozliczaniu badań molekularnych oraz gospodarce produktami leczniczymi w szpitalu, a także procedurom przetargowym w tym zakresie.

Warsztaty skierowane były do kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń, działów ekonomicznych, działów zamówień publicznych i aptek przyszpitalnych.

Warsztaty poprowadzili eksperci praktycy:  dr n. med. Beata Jagielska (Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie), mec. Adam Twarowski (Z-ca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, dr n. med. Andrzej Tysarowski  (Kierownik Pracowni Genetycznej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie), mgr Magdalena Sakowicz (Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie).

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 1. Jak finansować badania genetyczne w ramach kontraktu z NFZ?
 1. Rola patomorfologii i diagnostyki molekularnej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w onkologii – znaczenie jakości diagnostyki wykonywanej w chorobach nowotworowych
 1. Gospodarka lekowa w podmiocie leczniczym w praktyce:
 • Aktualne problemy związane ze stosowaniem i rozliczaniem leków
 • Monitorowanie przez NFZ zamówień publicznych na leki
 • Stosowanie współczynników korygujących
 • Praktyczne aspekty przygotowania zamówienia publicznego na leki w sytuacji monitorowania przetargu przez NFZ i stosowania wskaźników korygujących
 1. Zarządzanie przychodami z NFZ w sytuacji zmiany organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
  1. Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL)
  2. Jak analizować przychody i monitorować zmiany?
  3. Świadczenia rozliczane za zgodą płatnika i ich wpływ na realizację ryczałtu
  4. Zastosowanie współczynników korygujących oraz monitorowanie wzrostu przychodu w przypadku świadczeń udzielanych w AOS i leczeniu szpitalnym
  5. Prowadzenie list oczekujących i harmonogramów przyjęć wg obecnej regulacji prawnej
  6. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za prowadzenie list oczekujących w świetle obowiązujących przepisów
  7. Nowa rola działów rozliczeniowych
 1. Kontrole NFZ w praktyce
 1. Przykład praktyczne.

 

DATY I  MIEJSCA WARSZTATÓW

26 września 2019 r. Bydgoszcz Centrum PARIS)

27 września 2019 r. Gdynia (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny)

10 października 2019 r. Gorzów Wielkopolski (Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim)

11 października 2019 r. Opole (Opolskie Centrum Onkologii)

14 listopada 2019 r. Rzeszów (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

15 listopada 2019 r. Białystok (SP ZOZ MSWiA Białystok)

6 grudnia 2019 r. Warszawa (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)