Zalecenia 2020 Rozliczanie genetycznych badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych

Szanowni Państwo

Praktykowanie medycyny personalizowanej opiera się na współpracy lekarza klinicysty ze specjalistami różnych dziedzin diagnostyki, w tym – w coraz szerszym zakresie – w obszarze badań genetycznych.

Aby ułatwić dostęp do tych specjalistycznych  procedur przedstawiamy Państwu zbiór praktycznych wskazówek, zawierający zarówno zarys procedur diagnostycznych w genetyce onkologicznej, jak i  obecnie obowiązujące zasady finansowania i rozliczania takich badań.

Pozostajemy z nadzieją, że nowa (2020) edycja Zaleceń Rozliczanie genetycznych badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych okaże się przydatna w codziennej pracy menadżerów i działów rozliczeń szpitali, jak również klinicystów i diagnostów.