13.12.2016. PIERWSZA ROCZNICA POLSKIEJ KOALICJI MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ

13 grudnia 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie odbyło się spotkanie Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, podsumowujące jej rok działalności. Spotkanie otworzył prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dyrektor COI w Warszawie, który podkreślił znaczenie medycyny personalizowanej oraz współpracy Koalicji i COI w jej wdrażaniu.

 

Mecenas Marta Gadomska-Gołąb przypomniała początki Koalicji, która swoje pierwsze spotkania miała 17 stycznia 2015 roku. Był to niezwykle aktywny rok dla Koalicji, co w swoim wystąpieniu podsumowała Sylwia Jaczyńska-Kolasza, pełniąca nieformalną rolę sekretarza PKMP. Największym sukcesem było jednak samo zbudowanie tak silnej Koalicji, która przez rok urosła do ponad 90 członków i osób wspierających. Dzięki pracy ekspertów, reprezentujących różne dziedziny, udało się wypracować dokumenty, które stały się przyczynkiem do zmian systemowych – jak np. finansowanie diagnostyki genetycznej ze środków publicznych. 


PKMP była aktywna nie tylko wewnątrz „organizacji”, ale przede wszystkim na zewnątrz – jej członkowie brali udział w licznych konferencjach, promując ideę medycyny personalizowanej i konieczność poprawy jakości diagnostyki genetycznej: na I Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej w Warszawie, na konferencji Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, podczas Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, czy na Światowym Kongresie Raka w Paryżu.


Po tym, jak Przewodniczące grup roboczych Koalicji podsumowały prace w swoich zespołach:

  • dr Beata Jagielska - Finansowanie Diagnostyki Genetycznej,
  • prof. Barbara Pieńkowska-Grela - Jakość Diagnostyki Genetycznej,
  • prof. Anna Nasierowska-Guttmejer - Jakość Diagnostyki Patomorfologicznej

ustalono, że w 2017 roku Koalicja będzie kontynuować prace nad poprawą finansowania i jakości diagnostyki genetycznej, ale rozpocznie również działania w obszarze diagnostyki patomorfologicznej.


Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej rozważała podczas spotkania możliwość przekształcenia w stowarzyszenie, co dałoby jej większe możliwości działania.