27.03.2017 II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Medycyna personalizowana z perspektywy ekonomicznej: dokonania, szanse, wyzwania. Trzy punkty widzenia: pacjencki, systemowy i farmakoekonomiczny.

Zapraszamy na II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej!

 

Instytut Ochrony Zdrowia i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej, które odbędzie się 27 marca 2017 r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz pacjentów, a także – liczni goście zagraniczni.

 

Pierwsza odsłona Forum, realizowana w Warszawie, 2 marca 2016 roku, zakończyła się wielkim sukcesem, potwierdzonym nie tylko przez zaproszonych wówczas gości, w tym ministra zdrowia, ale także przez dziennikarzy prasy branżowej i ogólnopolskiej.

 

Forum to wyjątkowa platforma wymiany myśli naukowej i wiedzy praktycznej na temat zagadnień, które stają się obecnie jednym z najważniejszych elementów postępowania w różnych chorobach. Jest to przedsięwzięcie, które pozwala zebrać w jednym czasie i miejscu przedstawicieli nauk medycznych, branży farmaceutycznej, producentów sprzętu diagnostycznego, samorządów zawodowych i terytorialnych, a także polityków i naukowców, zainteresowanych rozwojem medycyny personali­zowanej.

 

Program wydarzenia, podobnie jak poprzednio, przygotowywany został przez Radę Programową Forum, której przewodniczącą jest profesor Ewa Okoń-Horodyńska, kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym tematem II Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej będzie wpływ ekonomii na rozwój i dokonania medycyny „szytej na miarę”.


Więcej informacji o FORUM na stronie: www.medycynapersonalizowana.pl