III Międzynarodowa Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej

Warszawa przez 4 dni gościła wybitnych europejskich specjalistów w obszarze medycyny personalizowanej, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z młodymi lekarzami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec i Rumunii. W dniach 19-22 czerwca odbyła się III Międzynarodowa Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej „New Horizons in Personalised Medicine”.

 

III Międzynarodowa Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej, skupiała środowisko prawie 50 wykładowców  - światowej sławy specjalistów onkologów, chirurgów onkologicznych, hematologów, radiologów oraz diagnostów molekularnych z Polski, Francji, Niemiec, Norwegii i Włoch. Podczas 4 dni konferencji dzielili się oni swoją wiedzą z ponad 70 wybranymi, młodymi lekarzami z krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Inicjatywa została zrealizowana we współpracy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej z Centrum Onkologii – Instytutem im Marii Skłodowskiej – Curie i Europejskim Stowarzyszeniem Medycyny Personalizowanej.  Dzięki wsparciu prof. Jana Walewskiego, Dyrektora COI, zajęcia odbywały się w nowocześnie wyposażonym Centrum Edukacyjno -  Konferencyjny przy COI.

 

Inaugurację wykładów i warsztatów III Letniej Szkoły poprzedziła debata na temat roli medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia – Polski i krajów naszego regionu. W debacie udział wzięli przedstawiciele wszystkich środowisk, którym leży na sercu właściwa opieka medyczna – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Minister Marcin Czech, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej prof. Piotr Czuderna, Dyrektor Europejskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Denis Horgan, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej dr Beata Jagielska, Przewodnicząca Rady  Bułgarskiej Koalicji Medycyny Precyzyjnej i Personalizowanej dr Jasmina Koeva-Balabanova, przedstawiciel środowiska pacjentów, członek zarządu Europejskie Koalicji Pacjentów Onkologicznych Szymon Chrostowski, przedstawiciele środowiska medycznego, wybitni klinicyści – prof. Jacek Fijuth, prof. Maciej Krzakowski, prof. Adam Maciejczyk, prof. Jerzy Ostrowski, prof. Maria Sąsiadek, prof. Janusz Siedlecki, prof. Jan Walewski, reprezentująca NFZ Barbara Klikiewicz - Wójcik, Prezes Polskiej Federacji Szpitali prof. Jarosław Fedorowski oraz przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, firm skupionych w INFARMIE – Anna Kacprzyk i Jacek Graliński. Uczestnicy dyskutowali na temat standaryzacji i jakości procesów diagnostyki genetycznej i patomorfologicznej, optymalizacji procesów diagnostyczno – terapeutycznych, priorytetach medycyny personalizowanej oraz o wyzwaniach, jakie stoją przed systemem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia pacjentom diagnostyki i leczenia personalizowanego.

 

III Letnia Szkoła Medycyny Personalizowanej po raz pierwszy odbyła się w Polsce. W ogrom wielomiesięcznych przygotowań merytorycznych zaangażowany był wieloosobowy zespół specjalistów z Centrum Onkologii, któremu przewodził prof. Jerzy Ostrowski. Cały wysiłek organizacyjny spoczął na barkach dr Beaty Jagielskiej, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, zastępcy dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu. Organizatorzy postawili sobie za cel zapoznanie młodych lekarzy z najnowszymi doniesieniami z obszaru dynamicznie rozwijającej się medycyny personalizowanej.  A temat jest złożony – dla zrozumienia różnic występujących u pacjentów dotkniętych tą samą chorobą i doboru odpowiednich opcji leczenia konieczne jest ścisłe współdziałanie diagnostyki i terapii. Niezbędne jest zapoznanie się z aktualną wiedzą z zakresu radiologii, onkologii, chirurgii onkologicznej, hematologii, biologii i diagnostyki molekularnej.

 

Uczestnicy Szkoły mieli nie tylko okazję wysłuchać wykładów, wziąć udział w sesjach warsztatowych, również odwiedzić sam szpital Centrum Onkologii – Instytutu. Program zajęć wymagał od słuchaczy wielogodzinnego skupienia, jednak inspirująca treść i forma zajęć sprawiły, że sala była od rana do wieczora pełna. Uznanie uczestników dla Organizatorów Szkoły znalazło swoje potwierdzenie w wysokich notach ewaluacyjnych. Bardzo pozytywne oceny dotyczyły zarówno zakresu merytorycznego jak i kwestii organizacyjno – technicznych. Z dużym uznaniem o całej inicjatywie wypowiedzieli się wykładowcy zagraniczni, którzy widząc zaangażowanie zespołów merytorycznych i skalę przygotowań związanych z organizacją III Letniej Szkoły, określili ją jako unikatową na skalę Europy.

Okręgowa Izba Lekarska w protokole z kontroli wydarzenia przyznała mu ocenę maksymalną.

 

Przed organizatorami kolejnej edycji Szkoły polski zespół postawił poprzeczkę wysoko!

 

 

 

Wśród wykładowców III Międzynarodowej Letniej Szkoły Medycyny Personalizowanej znaleźli się: 

 1. Wykładowcy zagraniczni
 • prof. Zeljko Plazonic, wiceminister zdrowia Chorwacji 
 • dr Torsten Gerriet Blum z Oddziału Pulmonologii Kliniki Helios, Berlin, Niemcy
 • prof. Jacques Cadranel,  Kierownik Katedry Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego,  Paryż, Francja
 • dr Gunnar Folprecht z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego, Drezno, Niemcy
 • Marius Geanta, współzałożyciel Centrum Innowacji w Medycynie z Rumunii
 • prof. Stefan Holdenrieder, Dyrektor Instytutu Medycyny Laboratoryjnej Niemieckiego Centrum Serca, Monachium, Niemcy
 • dr Magnus Loberg z Instytutu Zdrowia i Społeczeństwa Uniwersytet w Oslo, Norwegia
 • prof Angelo Paradiso z Fundacji Instytut Badań i  Ochrony Zdrowia Instytutu Nowotworów, Bari, Włochy  
 • prof Mario Pazzagli z  Katedry Badań Eksperymentalnych i Klinicznych Biomedycznych Uniwersytetu Florenckiego, Włochy
 • prof Giovanni Codacci Pisanelli z Katedry Nauk Medycznych i Chirurgicznych oraz Biotechnologii, Uniwersytetu „La Sapienza”, Rzym, Włochy
 • dr Peter Riegman, Kierownik Banku Tkanek Centrum Medyczne Erasmus, Rotterdam, Holandia
 • prof. Thomas Seufferlein, Dyrektor Medyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego, Ulm, Niemcy

 

 1. Wykładowcy polscy:
 • prof. Mariusz Bidziński, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej , Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
 • dr Mateusz Dąbkowski z Zakładu Brachyterapii, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Anna Dąbrowska-Iwanicka, dr Joanna Romejko-Jarosińska, dr Agnieszka Druzd –Sitek z Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Monika Durzyńska z Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Kierownik Zakładu Radioterapii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr Beata Grygalewicz z Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Michał Kamiński z Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Dorota Kiprian z Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi , Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Leszek Kraj z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego
 • prof. Renata Langfort, Kierownik Zakładu Patomorfologii,  Instytutu  Gruźlicy i Chorób Płuc
 • prof. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Andrzej Mróz z Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Wojciech Olszewski z Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Jerzy Ostrowski, Kierownik Zakładu Genetyki, Centrum Onkologii-Instytut  
 • prof. Barbara Pieńkowska-Grela, Kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Leszek Przemysław z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, Instytutu Kardiologii
 • prof. Monika Prochorec-Sobieszek, Kierownik Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Elżbieta Pożarowska z Poradni Psychoonkologii, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Maria Małgorzata Sąsiadek,  Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Sarnowska z Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Janusz Siedlecki z Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Iwona Skoneczna z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii-Instytut 
 • prof. Piotr Sobiczewski z Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Grzegorz Rymkiewicz z Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Konrad Tałasiewicz z Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Kardiologii i Medycyny Paliatywnej, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut 
 • dr Renata Woroniecka z Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii-Instytut