III MIĘDZYNARODOWE FORMUM MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w III Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej– wyjątkowym wydarzeniu, które od lat jest platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz okazją do spotkania ekspertów, którzy na co dzień zajmują się szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Forum to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń w której krzyżują się punkty widzenia oraz racje pacjentów i lekarzy oraz instytucji rządowych i administracji publicznej. Ranga Forum z roku na rok wzrasta, wpisując na stałe Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej do kalendarza kluczowych wydarzeń kierowanych do najważniejszych interesariuszy rynku medycznego. Inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy  technologicznym, będą niepowtarzalną okazją do  dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Forum.

 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Przewodniczący Naukowej Rady Programowej
III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej

 

dr n. med. Beata Jagielska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI  www.mfmp.pl

 

REJESTRACJA

 

zasady rejestracji Uczestników na III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie rejestracji na stronie www.IIIMFMP.evenea.pl