Indeks Medycyny Personalizowanej 2020

Polska na tle wybranych państw Europy i Świata.

 

Porównywanie stosowanych procesów i praktyk przez różne podmioty, organizacje czy państwa jest narzędziem pozwalającym na wprowadzanie sprawdzonych i skutecznych rozwiązań, a tym samym szybki rozwój. Medycyna, jak bodajże żadna inna dziedzina, nie może pozwolić sobie na popełnianie błędów, stąd czerpanie przykładu od najlepszych wydaje się szczególnie ważne. Pomocne w tym są raporty, rankingi czy indeksy.

 

Uchwycenie obrazu funkcjonowania medycyny personalizowanej w różnych krajach, porównanie rozwiązań stymulujących jej rozwój a także zainicjowanie dyskusji będącej początkiem procesu zmian i ulepszeń było celem najnowszego raportu FutureProofing Healthcare: Indeks Medycyny Personalizowanej 2020.

 

Raport jest wynikiem pracy międzynarodowego panelu ekspertów, którzy najpierw określili kluczowe dla opieki personalizowanej obszary, a następnie, bazując na wiarygodnych, ogólnodostępnych i porównywalnych badaniach, przeanalizowali sytuację w 31 krajach europejskich oraz w Turcji, Izraelu i Kanadzie. Pod uwagę wzięto aż 20 mierników, które następnie pogrupowano w ramach 4 parametrów oceny: Infrastruktura zdrowia, Infrastruktura e-zdrowia, Usługi zdrowotne oraz Produkty i technologie medyczne.

 

 

Polska w Indeksie Medycyny Personalizowanej 2020

Jak wypadła Polska w raporcie FutureProofing Healthcare?

Zajęła 26. miejsce i zdobyła 36 punktów na 100 możliwych. Średnia dla wszystkich państw wyniosła 47 punktów.

Patrząc kolejno na pozycję Polski w poszczególnych parametrach oceny, widzimy, że najlepiej sytuacja wygląda w obszarze Produktów i technologii medycznych – 19. miejsce. W kolejnym, najlepiej ocenionym parametrze Usługi zdrowotne, Polska zajęła 23. miejsce. W parametrze Infrastruktura zdrowia uplasowaliśmy się na 26. pozycji, natomiast najsłabiej wypadliśmy w parametrze  Infrastruktura e-zdrowia, w którym zajęliśmy dopiero 29. miejsce.

 

Warto zwrócić uwagę, iż w żadnym analizowanym obszarze Polska nie zdołała uzyskać nawet 40 punktów, będąc zawsze daleko za średnią. Jedynie w parametrze Produkty i technologie medyczne znalazła się w drugiej dziesiątce ocenianych krajów.

 

MOCNE I SŁABE STRONY

Indeks unaocznił mocne i słabe strony Polski w zakresie funkcjonowania i rozwoju medycyny personalizowanej. To, z czego możemy się cieszyć, a jest efektem podjętych inicjatyw i ciężkiej pracy, to fakt, że w niektórych miernikach Polska zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce, a nawet uplasowała się na podium. Taka sytuacja miała miejsce w mierniku Rejestry onkologiczne. Zdobyliśmy tutaj maksymalną liczbę 100 punktów, wyprzedzając takie kraje, jak Niemcy, Francja czy Szwajcaria. Kolejnym, dobrze funkcjonującym, według autorów raportu, obszarem są inicjatywy opieki koordynowanej. W mierniku Liczba inicjatyw opieki koordynowanej zajęliśmy 7. pozycję. Ostatnim miernikiem, który zajął miejsce w pierwszej dziesiątce, jest Liczba akredytowanych biobanków. Dane pokazują, że w wielu krajach brakuje biobanków, które uzyskały akredytację. Ich obecność w Polsce, nawet przy niewielkiej ilości, została doceniona w raporcie.

 

Nie we wszystkich jednak obszarach Polska radzi sobie tak dobrze, jak w wymienionych powyżej. Analizując raport można zauważyć te z nich, które wymagając jeszcze pracy i poprawy, aby sprawnie funkcjonować. Wśród nich znajduje się Gotowość społeczeństwa do dzielenia się danymi. W mierniku tym zajęliśmy dopiero 31. miejsce. Równie słabo wypadliśmy w mierniku analizującym Dostęp pacjentów do danych medycznych - 28. miejsce.

 

Wykorzystanie telemedycyny w Polsce także odbiega od standardów europejskich. Zajęliśmy w tym mierniku dopiero 26. miejsce. Należy jednak zwrócić uwagę, iż badania brane pod uwagę przy tworzeniu Indeksu pochodziły z czasów przed pandemią COVID-19. Obecna sytuacja mogła zatem znacząco wpłynąć na rozwój tego obszaru a tym samym zmienić pozycję naszego kraju w rankingu.

 

KIM SĄ LIDERZY?

Krajami, które zajęły najwyższe miejsca w zeszłorocznym raporcie FutureProofing Healthcare, są:

  • Finlandia (73 punkty),
  • Niemcy (69 punktów),
  • Szwecja (69 punktów).

 

To ich praktyki mogą przyczynić się do szybkiego i sprawnego rozwoju medycyny personalizowanej w pozostałych krajach, i znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji pacjentów.

 

Zapraszamy do lektury całego raportu, który można znaleźć pod linkiem: https://futureproofinghealthcare.com/experts-think/polish-personalized-healthcare-index-2020