Konferencja (on-line) Immunonowości 21 stycznia 2021, godz.17.00-19.00

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do uczestnictwa w I konferencji z cyklu - IMMUNOWOŚCI 2021.
Planowany cykl rozpoczyna konferencja poświęcona tematowi leczenia raka płuca.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w formie ON-LINE.


Celem konferencji jest przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z możliwościami zastosowania immunoterapii w 1. linii leczenia chorych z NDRP z przerzutami.
Konferencję poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Choroby Płuc w Warszawie, oraz Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

link do rejestracji: 

https://html.transmisjeonline.pl/immunowosci2021rakpluca

 

 

AGENDA KONFERENCJI


17:00 - 17:10 Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie prelegentów.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

17:10 - 17:30  Proces diagnostyczny jako preludium do leczenia – ścieżka pacjenta z rakiem płuca.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc,
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


17:30 - 17:50 Ekspresja PD-L 1 jako biomarker predykcyjny w leczeniu chorych z NDRP w stadium rozsiewu.
Prof. nadz. dr hab. n. med. Renata Langfort, Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie


17:50 - 18:10 Badania KN-189 i KN-407 – analiza badań i praktyczne aspekty stosowania kombinacji IO-CTH w NDRP
w stadium rozsiewu.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie


18:10 - 18:30 Zmiany w programie lekowym B.6 – algorytm postępowania w kontekście leków refundowanych
i wytycznych ESMO oraz kryteria kwalifikacji do terapii skojarzonej.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk – Kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii,
Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

18:30 - 18.50 Prezentacja Raportu Płucnego – ,,Wyzwania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, oraz leczenia
raka płuca”.
dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej
i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 

18:50 - 19.10 Dyskusja i podsumowanie konferencji