Konferencja "Zarządzanie szpitalem w praktyce" 28.05.2019

W dniu 28 maja 2019 r. w Centrum Onkologii w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem: Zarządzanie Szpitalem w praktyce, zorganizowana przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie (PKMP). W bezpłatnej konferencji udział wzięło prawie 100 uczestników – dyrektorzy szpitali klinicznych i specjalistycznych, kadra zarządzająca publicznymi podmiotami leczniczymi, kierownicy aptek, zamówień publicznych oraz rozliczania świadczeń medycznych.

Celem konferencji było przedstawienie rozwiązań w zakresie prawidłowej realizacji i rozliczania kontraktów z NFZ, w tym w zakresie chemioterapii, programów lekowych i badań genetycznych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, właściwego przygotowania i prowadzenia przetargów na zakup produktów leczniczych, znaczenia jakości w badaniach genetycznych oraz przybliżenie planowanych zmian w organizacji i finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.


Wykłady poprowadzili uznani specjaliści:

  • prof. Joanna Chrostowska-Wynimko – zastępca Dyrektora do spraw naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, członek zarząd PKMP,
  • dr Beata Jagielska – Prezes Zarządu PKMP, zastępca Dyrektora Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
  • dr Aleksandra Kapała – Centrum Onkologii-Instytutw w Warszawie,
  • dr Jerzy Gryglewicz – ekspert Uczelni Łazarskiego,
  • mec. Adam Twarowski – członek Rady Naczelnej PKMP.