Konferencja "Zarządzanie szpitalem w praktyce" 28.05.2019

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatną konferencję w dniu 28.05.2019 organizowaną przez PKMP-Stowarzyszenie, która ma na celu zapewnienie lepszej realizacji usług medycznych oraz przedstawienie prawidłowego sposobu rozliczania procedur medycznych; skierowana jest do pracowników sektorów ochrony zdrowia: dyrektorów naczelnych, medycznych, finansowych, kierowników działów rozliczeń, kierowników aptek szpitalnych, farmaceutów i lekarzy.

 

 

 

Konferencja odbędzie się pod patronatem Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie

Adres konferencji: Warszawa ul.Roentgena 5, Centrum Szkoleniowe, sala 1

                                     

 

                                             REJESTRACJA

https://med-space.pl/72-rejestracja

 

Program konferencji

SESJA I     10.00-12.00

Aktualne problemy związane ze stosowaniem i rozliczeniem produktów leczniczych

  • Monitorowanie wykonania kontraktu w ramach programów lekowych/chemioterapii w odniesieniu do stosowania konkretnego leku
  • Możliwości finansowania badań genetycznych w ramach kontraktu z NFZ oraz szczegółowe zasady rozliczania diagnostyki genetycznej
  • Rozliczanie żywienia dojelitowego i pozajelitowego
  • Darowizny leków, ratunkowy dostęp do technologii lekowych

 

Zamówienia publiczne na produkty lecznicze oraz świadczenia usług w zakresie wykonywania badań genetycznych – sposób podejścia, stosowanie kryteriów oceny ofert: kompetencje NFZ w zakresie monitorowania przetargów na zakup produktów leczniczych.

dr n. med. Beata Jagielska, mec. Adam Twarowski

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej.

 

SESJA II 12.30 – 14.30

Rola patomorfologii i genetyki w procesie diagnostyczno-terapeutycznym  onkologii z uwzględnieniem znaczenia jakości wykonywanych badań

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko

Instytut Gruźlicy I Chorób Płuc, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 

Czy klinicyście opłaca się żywić pacjenta w szpitalu?

dr. n. med. Aleksandra Kapała

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

 

Zmiany w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej

dr Jerzy Gryglewicz

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego