ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PRACĘ NAUKOWĄ

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie była organizatorem KONKURSU NA PRACĘ NAUKOWĄ, do którego zgłoszono prace naukowe z dziedziny medycyny lub biologii medycznej opublikowane w roku 2018 w czasopiśmie indeksowanym w JCR (Journal Citation Report), w których pierwszym, ostatnim lub korespondencyjnym autorem jest naukowiec afiliowany w polskiej jednostce naukowej.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej, w dniu 5 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie.

 

W konkursie przyznano trzy nagrody: za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce

 

1. P.Poznański, A.Leśniak, M.Korostyński, M.Sacharczuk: "Ethanol consumption following mild traumatic brain injury is related to the blood-brain barrier permeability". Addiction Biology. 2018; 1-8.

 

2. Poznański P, Leśniak A, Bujalska-Zadrożny M, Strzemecka J, Sacharczuk M: "Bidirectional selection for high and low stress-induced analgesia affects G-protein activity". Neuropharmacology 144 (2019) 37-42.

 

3. Michał Ciebiera,Marta Włodarczyk,Małgorzata Wrzosek,Aneta Słabuszewska Jóźwiak,Grażyna Nowicka,Grzegorz Jakiel: "Ulipristal acetate decreases TGF-beta3 serum and tumor tissue levels in patients with uterine fibroids". Fertil Steril 2018; 109 (3): 501-507.

 

 

GRATULACJE !