Nowy raport: "Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan obecny i rekomendacje dla Polski"

W dniu 15 stycznia 2020 na konferencji "Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020" odbyła się premiera pierwszego, tak kompleksowego raportu na temat adherencji i konsekwencji w procesie leczenia przygotowanego przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Fundację Misja Medyczna. 

 

Sesję pt. "Medycyna personalizowana. Adherence jako kolejny rozdział w Value Based Healthcare" poprowadziła dr n med. Beata Jagielska Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

 

Zaprezentowany raport "Współodpowiedzialność w procesie leczniczym. Stan obecny i rekomendacje dla Polski" powstał w celu zwrócenia uwagi interesariuszy systemu ochrony zdrowia na znaczenie współodpowiedzialności w procesie leczniczym wszystkich zaangażowanych podmiotów. Chcieliśmy pokazać, jakie skutki może mieć brak adherencji i konsekwencji w terapii oraz jakie działania powinny zostać podjęte, aby minimalizować to zjawisko. Niewłaściwe przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, pomijanie dawek leków lub zaniechania terapii mają bardzo poważne skutki zarówno dla zdrowia pacjenta, jak i dla zwiększania bezpośrednich i pośrednich kosztów leczenia. Jest to problem często bagatelizowany przez przedstawicieli służby zdrowia oraz decydentów i wyraźnie brakuje systemowych rozwiązań, które pomogłyby pacjentom, szczególnie tym dotkniętym chorobami przewlekłymi utrzymać, leczenie na stałym poziomie, zgodnym z zaleceniami lekarza.

 

Honorowy patronat nad raportem objął Główny Inspektor Sanitarny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Rzecznik Praw Pacjenta.

Partnerami publikacji są firmy Amgen, Gemini i Servier Polska

 

 

 

 

Raport do pobrania