Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w Polsce

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz MED. SPACE s.c. zapraszamy do udziału w warsztatach rozliczeniowych (on-line) z cyklu: „Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego  w Polsce”.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ w zakresie hematoonkologii. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętności dotyczące optymalizacji przychodu za zrealizowane świadczenia, wskazane do rozliczenia z NFZ.

 

Warsztaty będą prowadzone w formie interaktywnego wykładu, z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym w trakcie całego szkolenia. Warsztaty zostaną przygotowane i poprowadzone przez uznanych ekspertów m.in.:

 • dr hab. n.med. Beatę Jagielską, Prezes Szpitala Grochowskiego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny personalizowanej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii,
 • mec. Adama Twarowskiego; Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
 • Magdalenę Sakowicz MBA, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie)
 • Dorotę Łęcką MBA, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)
 • dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie

 

link do rejestracji:  med-space.pl/rejestracja/75

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH

„ Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego  w Polsce”

 1. Realizacja świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie hematoloonkologii.
 2. Programy hematoonkologiczne - rozliczanie leków i świadczeń. Nowość w rozliczaniu jednego z programów hematologicznych.
 3. Badania genetyczne w hematoonkologii, aktualne możliwości finansowania badań genetycznych w ramach kontraktu z NFZ .
 4. Rozliczanie świadczeń w tym związanych z podawaniem leków, a prowadzenie dokumentacji medycznej w programach lekowych i chemioterapii.
 5. Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych RDTL - zasady sprawozdania
 6. Nieprawidłowości i błędy w rozliczaniu świadczeń procedur. Pytania i odpowiedzi – studium przypadków.