24.11.2016 PKMP na II Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

„System opieki zdrowotnej, a terapie personalizowane” – pod takim tytułem odbyła się sesja panelowa II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, w której wzięli udział przedstawiciele Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. 

 

W panelu moderowanym przez dr n. med. Beatę Jagielską podjęto dyskusję nad aktualnymi problemami praktycznego zastosowania medycyny personalizowanej w ujęciu systemowym. Na pytanie, jaki – z punktu widzenia klinicysty – powinien być optymalny model kontroli jakości i finansowania badań w obszarze medycyny personalizowanej starała się odpowiedzieć prof. Joanna Chorostowska-Wynimko. Prof. Adam Maciejczyk mówił o roli centrów  onkologii w rozwoju leczenia wielodyscyplinarnego i indywidualizacji leczenia chorych na nowotwory. Profesor postawił pytanie, jaka jest prawdziwa rola konsyliów lekarskich i ile w rzeczywistości kosztuje kompleksowa diagnostyka i leczenie wielodyscyplinarne? 

 

Dr n. hum. Łukasz Andrzejewski mówił o złożoności komunikacji w obszarze medycyny personalizowanej i postawach pacjentów w tym kontekście. Uczestniczący w panelu prawnicy omówili m.in. aktualne wątpliwości związane z rozumieniem przepisów dotyczących pobierania, wykorzystania i archiwizowania materiału tkankowego, planowanych zmianach w tzw. ustawie refundacyjnej w obszarze badań klinicznych oraz aspektach związanych z ochroną danych osobowych pacjentów. Prof. Andrzej M. Fal przedstawił medycynę personalizowaną w kontekście schorzeń pozaonkologicznych. Profesor postawił wspólne dla wszystkich specjalizacji pytanie, czy wybór pomiędzy terapią personalizowaną a tzw. standardową to wybór chorego czy wybór lekarza?

 

W sesji, która odbyła się 24 listopada 2016 r. wzięli udział m.in.:

  • dr hab. n. med. Beata Jagielska, z-ca dyr. ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 
  • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 
  • dr n. hum. Łukasz Andrzejewski, Prezes Zarządu Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, 
  • mec. Marta Gadomska-Gołąb, radca prawny kierujący praktyką Healthcare w kancelarii Wierzbowski Eversheds, 
  • mec. Adam Twarowski, zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy COI w Warszawie, 
  • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.