31.10-03.11.2016. PKMP na Międzynarodowym Kongresie Raka WCC w Paryżu

Międzynarodowy Kongres Raka WCC
Miejsce: Paryż
Data: 31.10-3.11.2016

 

Podczas międzynarodowego kongresu raka WCC w Paryżu Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej przedstawiała swoje sukcesy we wdrażaniu medycyny personalizowanej w Polsce i stwarzaniu przyjaznego środowiska dla implementacji jej rozwiązań. Koalicję reprezentowała dr Beata Jagielska – przewodnicząca grupy roboczej „Finansowanie” i prof. Joanna Chorostowska – członkini grupy „Jakość Diagnostyki Genetycznej”.

 

 • Dr Jagielska skupiła się na aktywnościach PKMP – począwszy od spotkań grup roboczych, udziału w konferencjach – w tym I Forum MP, po spotkania z MZ i NFZ oraz wypracowanie modelu finansowania diagnostyki genetycznej ze środków publicznych.
 • Prof. Chorostowska przedstawiła problem złych rozwiązań systemowych – zwłaszcza w obszarze finansowania diagnostyki genetycznej w Polsce. Podała przykład raka płuca i suboptymalnego leczenia pacjentów, będącego konsekwencją nie wykonywania badań z zakresu diagnostyki genetycznej.
 • Francję reprezentowała prof. Frederique Nowak z Francuskiego Instytutu Raka (INCA), odpowiedzialna m.in. za innowacje i medycynę personalizowaną – przedstawiła francuskie modelowe rozwiązania dla dostępności i finansowania diagnostyki genetycznej we Francji. 

 

2016 World Cancer Congres w liczbach

 •  

  3,260 zarejestrowanych delegatów (2,700 w 2014)

 •  

  139 krajów (115 w 2014)

 •  

  144 sesji z udziałem 500 wykładowców
  (120 sesji i 350 wykładowców 2014)

 •  

  57 organizacji z całego świata (52 w 2014)

 •  

  40 sponsorów (34 w 2014)

 •  

  688 zaprezentowanych konspektów

 


Hot off the Press

 

 • 158 bieżących komunikatów medialnych (104 międzynarodowych, 54 we France)

 • Kluczowe media:
  AFP | Al Jazeera TV | BBC Africa | Daily Mail | France TV info | Guardian | Huffington Post | La Figaro | Le Monde | Le Parisien | Paris Match | Reuters | RFI | TV5 Monde

 • +100 akredytowanych uczestników kongresu

 

 

Źródło: UICC