17.06.2016 Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej i Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej podpisały DEKLARACJĘ WSPÓŁPRACY

17 czerwca 2016 r., Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP) oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej (PTMP) wyraziły wolę podjęcia współpracy, polegającej na wymianie doświadczeń oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw, mających na celu rozwój medycyny personalizowanej w Polsce.

 

Na zdjęciu: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej podpisuje Deklarację współpracy z PKMP.