31.07.2017 Rejestracja Stowarzyszenia- Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt  poinformować, że w dniu 31 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pomyślnie wpisał do rejestru pod numerem KRS 0000688642 nasze stowarzyszenie pod nazwą "Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie".  Jednocześnie w imieniu nas wszystkich pozwolę sobie przekazać serdeczne podziękowania  dla Pani Mecenas Marty Gadomskiej – Gołąb dzięki, której proces rejestracji przebiegł tak pomyślnie.

W imieniu Zarządu
Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

dr n.med. Beata Jagielska