Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej wśród finalistów drugiej edycji Konkursu INSPIRACJE 2018

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie została  jednym z finalistów drugiej edycji Konkursu INSPIRACJE 2018 w kategorii „Profilaktyka i popularyzacja zdrowia”. 

W dniu 7 marca 2019 podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach odbyła się debata "Dyrektor szpitala wobec wyzwań 2019 roku", po której w czasie uroczystej Gali wręczone zostały nagrody INSPIRACJE.

Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.

Organizatorem Konkursu INSPIRACJE jest firma IDEA Trade we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Przewodniczącym kapituły jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad INSPIRACJAMI 2018 objął Główny Inspektor Sanitarny dr Jarosław Pinkas.