Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce 02.12.2021 -

Szanowni Państwo,

dziękujemy za tak miłe słowa i ciepły odbiór eksperckich warsztatów w ramach Polskiej Szkoły Biologii Molekularnej w praktyce, która się odbyła w dniu 02.12.2021  o tematyce „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz rodzaju badanego materiału”   zorganizowane przez Stowarzyszenie Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej oraz Instytut INNOWO. 

 

Dziękujemy wszystkim za  tak miłe słowa i ciepły odbiór Polskiej Szkoły Biologii Molekularnej w praktyce.

 

Miło nam poinformować, że każdy diagnosta laboratoryjny  biorący udział w warsztatach może uzyskać 2 punkty edukacyjne. Uczestnicy warsztatów  zaintersowani punktami edukacyjnymi proszeni są o przekazanie infromacji na e-mail: kontakt@pkmp.org.pl

 

Partnerami warsztatów byli:

Astra Zenaca, Roche, Novartis Oncology, Analityk Genetyka, BAYER, Amgen, Amogen, ThermoFisher

 

Program warsztatów:

15.00-15.10 Diagnostyka genetyczna i molekularna na przykładzie niedrobnokomórkowego raka płuca, prof. dr hab. n.med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii–PIB

15.10-15.20 Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach guzów litych:w raku piersi, jelita grubego, prostaty, płuca, czerniaka. dr hab. n.med. Beata Jagielska, Prezes PKMP;

15.20-15.50 Algorytmy diagnostyczne oraz rodzaje badań genetycznych w wybranych typach nowotworów, dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

15.50-16.20 Teranostyczne implikacje biologii molekularnej w patologii układu moczowo płciowego, po wprowadzonych zmianach załącznika nr 7, dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii–PIB w Warszawie, Centrum Diagnostyki  Patomorfologicznej

16.20-16.35 Zaawansowana diagnostyka mięsaków z wykorzystaniem technologii NGS, dr n.med. Katarzyna Seliga, Narodowy Instytut Onkologii–PIB w Warszawie

16.35-16.55 Badania genetyczne w nowotworach o uwarunkowaniu dziedzicznym,dr Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii–PIB w Warszawie

16.55-17.10 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne, mgr inż. Magdalena Sakowicz, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

17.10-17.25 Badania genetyczne w nowotworach u dzieci, dr hab. n.med. prof. nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

17.25-17.45 Nowe wyzwania genetyczne w nowotworach OUN u dorosłych i dzieci, prof. dr hab. n.med. Wiesława Grajkowska, dr hab. n.med. Joanna Trubicka, Zakład Patologii/Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Klinika Nowotworów Układu Nerwowego NIO-PIB

17.45-18.00 Profilowanie genomowe (CGP), panele celowane, interpretacja wyników - kompleksowe rozwiązania NGS w diagnostyce onkologicznej, Adam Olejnik, Roche Diagnostics Polska, Sequencing Product Manager

18.00-18.15 Wykład sponsorowany firmy Thermo Fisher