Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce 02.12.2021 w godz.15.00-18.00 (on-line)

Warsztaty „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz rodzaju badanego materiału”   

część II

 

Stowarzyszenie Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej oraz Instytut INNOWO zapraszają na eksperckie warsztaty medyczne „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz  rodzaju badanego materiału", które odbędą się 02 grudnia 2021 w godzinach 15:00-18:00.

 

Partnerami warsztatów są: 

Astra Zenaca, Roche, Novartis Oncology, Analityk Genetyka, BAYER, Amgen, Amogen, ThermoFisher

 

Link do rejestracji

Webinar Registration - Zoom

 

Program warsztatów:

1. 15.00 - 15.10 Diagnostyka genetyczna i molekularna na przykładzie niedrobnokomórkowego raka płuca, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

2. 15.10 - 15.20 Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach guzów litych:w raku piersi, jelita grubego, prostaty, płuca, czerniaka. dr hab. n med. Beata Jagielska, Prezes PKMP
3. 15.20 - 15.50 Algorytmy diagnostyczne oraz rodzaje badań genetycznych w wybranych typach nowotworów, dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
4. 15.50 - 16.20 Teranostyczne implikacje biologii molekularnej w patologii układu moczowopłciowego, po wprowadzonych zmianach załącznika nr 7, dr n. med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie, Centrum Diagnostyki
Patomorfologicznej

5. 16.20 - 16.35 Zaawansowana diagnostyka mięsaków z wykorzystaniem technologii NGS, dr n. med. Katarzyna Seliga, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie
6. 16.35 - 16.55 Badania genetyczne w nowotworach o uwarunkowaniu dziedzicznym, dr Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie
7. 16.55 - 17.10 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne, mgr inż. Magdalena Sakowicz, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej
8. 17.10 - 17.25 Badania genetyczne w nowotworach u dzieci, dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
9. 17.25 - 17.40 Nowe wyzwania genetyczne w neuropatologii dorosłych i dzieci, dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, Zakład Patologii/ Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
17.40 - 17.45 Zakończenie i podsumowanie

 

 

Link do programu

agenda - warsztat ONKO_12.pdf (innowo.org)