17.12.2015 Powstała Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

Polska Koalicja na rzecz Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Celem, jaki stawia przed sobą ta inicjatywa, jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Jej zadaniem jest także wsparcie edukacji w zakresie rozwiązań medycyny personalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy systemu.

 

Idea powołania Polskiej Koalicji na rzecz Medycyny Personalizowanej zapoczątkowana została podczas konferencji „Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna jako filar nowoczesnej onkologii”, która odbyła się w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie 13 października 2015 r. Tematyka podjęta na spotkaniu uświadomiła uczestnikom pilną potrzebę stworzenia organizacji, której misją byłaby kontynuacja omawianej inicjatywy.

 

Polska Koalicja na rzecz Medycyny Personalizowanej jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowane na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. W związku z tym skupia organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych, dostawców technologii oraz media.

 

Członkowie Złożyciele Polskiej Koalicji na Rzecz Medycyny Personalizowanej:

 • Agnieszka Garbacz, Head of Policy Groups BPCC i Michael Dembinski Chief Advisor BPCC (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa)
 • Prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Dr Michał Kornatowski, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych – Alivia
 • Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich
 • Mecenas Marta Gadomska-Gołąb, senior associate kancelarii Wierzbowski&Eversheds, mecenas Gerard Karp, partner w kancelarii Wierzbowski&Eversheds
 • Dr Mariusz Gujski, Witold Laskowski - Instytut Ochrony Zdrowia
 • Jacek Graliński, Agnieszka Dąbrowska – AstraZeneca, Pharma Poland sp. z o.o
 • Dr Maciej Bukowski - WISE
 • Dr Krzysztof Blusz - demosEUROPA
 • Magda Zmysłowska - Primum PR
 • Tomasz Gadomski, Michał Walanus - SVC sp. z o.o.

 

Działalność Polskiej Koalicji na rzecz Medycyny Personalizowanej w zamierzeniu jej pomysłodawców jest inspirowana pracą The European Alliance of Personalised Medicine, której współprzewodniczący profesor Helmut Brand, wyraził pełne poparcie dla idei powstania organizacji i rozpowszechniania problematyki medycyny personalizowanej w Polsce.