Podsumowanie IV cyklu warsztatów „Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływ na kondycję finansową podmiotu leczniczego”

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej wraz z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju zorganizowała i przeprowadziła już IV cykl szkoleń na temat praktycznych aspektów zarządzania przychodami z NFZ i ich wpływu na kondycję finansową ośrodka. Warsztaty skierowane były do kadry zarządczej, przede wszystkim dyrektorów i ordynatorów oraz pracowników działów rozliczeń, działów ekonomicznych, działów zamówień publicznych, aptek przyszpitalnych oraz pracowników regionalnych oddziałów NFZ. 

 

Warsztaty zaplanowano w formie spotkań online na platformie ZOOM w okresie październik - listopad 2020 roku. W czasie jesiennej edycji przeprowadzono 7 warsztatów po 3 godziny każdy. Ze względu na utrzymanie interaktywnej formy spotkań liczba uczestników każdego spotkania ograniczono do maksimum  40 osób. 

 

Warsztaty były przygotowane i poprowadzone przez czołowych ekspertów praktyków takich jak m.in.:  dr n. med. Beata Jagielska (Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB w Warszawie), mec. Adam Twarowski (Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytutucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB w Warszawie), prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc), prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek (Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii), dr n. med. Andrzej Tysarowski (Kierownik Pracowni Genetycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB w Warszawie), mgr inż. Magdalena Sakowicz (Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB w Warszawie). 

 

Warsztaty były odpowiedzią na wyzwania interpretacyjne zarządzeń Prezesa NFZ, jak również na kwestie wymogów jakościowych w obszarze diagnostyki genetycznej i zamówień publicznych na wykonywanie tych badań. Tegoroczna agenda zostanie poszerzona o tematy związane z COVID-19 i zmiany w zakresie rozliczeń, które wywołała pandemia.  

 

AGENDA

 1. Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach m. in. płuco, jelito, pierś, trzustka, jajnik, skóra.
 2. Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne.
 3. Organizacja i funkcjonowanie laboratorium wykonujących testy genetyczne w kierunku SARS CoV-2 
 4. Standardy jakościowe a  nowy model  finansowania patomorfologii. 
 5. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w dobie COVID-19:
 • Zmiany związane z nowa ustawą COVID w ochronie zdrowia.
 • Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców.
 • Ratunkowy Dostęp Do Technologii Lekowych RDTL

Warsztaty odbyły się w następujących terminach dla województw:

 • 7 października 2020 r. szkolenie  dla woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego
 • 21 października 2020 r. szkolenie  dla woj. śląskiego oraz małopolskiego 
 • 28 października 2020 r. szkolenie dla woj. podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego 
 • 4 listopada 2020 r. szkolenenie dla woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego 
 • 18 listopada 2020 r.szkolenie dla woj. dolnośląskiego, opolskiego oraz lubelskiego 
 • 25 listopada 2020 r. szkolenie  dla woj. łódzkiego oraz wielkopolskiego
 • 2 grudnia 2020 r. szkolenie dla woj. mazowieckiego 

Łącznie w warsztatach wzięło udział 276 uczestników .

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo.