13.12.2016 SPOTKANIE POLSKIEJ KOALICJI MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ-PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 2016

13 grudnia br. o godz. 15.00 w Centrum Konferencyjnym Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie odbędzie się spotkanie Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, podsumowujące jej rok działalności. Spotkanie otworzy prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dyrektor COI w Warszawie, a wśród prelegentów będą:

 

  • prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer,
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela,
  • dr n. med. Beata Jagielska.

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP) jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Skupia m.in. organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych oraz dostawców technologii - łącznie ponad osiemdziesiąt osób.
Jej celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze.

 

Priorytety Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej:

  1. Poprawa dostępu, standardów jakości i zapewnienie finansowania diagnostyki molekularnej, dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują.
  2. Wprowadzenie zmian legislacyjnych, uwzględniających specyfikę terapii personalizowanych, w ocenie zasadności ich finansowania ze środków publicznych (charakterystyka danej jednostki chorobowej, próg efektywności kosztowej).
  3. Wsparcie rozwiązań przyspieszających wdrożenie procesu terapeutycznego, jego lepszą koordynację i monitorowanie efektów.
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa zbierania, przechowywania i udostępniania danych genetycznych pacjentów.
  5. Edukacja pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów na temat rozwiązań, jakie oferuje medycyna personalizowana.

 

Więcej informacji o Koalicji jest dostępnych na stronie www.pkmp.org.pl