Strategie diagnostyczno – terapeutyczne u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego

 

W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Instytutu INNOWOW zapraszamy do udziału w  warsztatów z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce pt.

 

„Strategie diagnostyczno – terapeutyczne u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego”

w dniu 16.02.2021 w godzinach 15.00-18.00 (on-line).

 

Dla diagnostów laboratoryjnych za udział w wydarzeniu przewidziane są 2 punkty edukacyjne.

 

Link do rejestracji na wydarzenie: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DhygeTv6Q3CDDkd-uS1wDA

 

W trakcie szkolenia będą poruszone następujące tematy  (Agenda) :

 

 1. 15.00-15.20  Rola i miejsce zaawansowanej diagnostyki genetycznej w ginekologii onkologicznej, prof. dr hab.n.med. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

 1. 15.20-15.40 Strategia diagnostyki genetycznej w  nowotworach narządu rodnegodr hab. n.med. Beata Jagielska, Prezes Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej,

 

 1. 15.40-16.10 Algorytmy diagnostyczne oraz rodzaje badań genetycznych w nowotworach układu moczowo-płciowego. Interpretacja wyniku badania genetycznego.  dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

 1. 16.10-16.30 Nowości diagnostyczne w patologii molekularnej układu moczowo-płciowego, dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

 1. 16.30-16.50  Leczenie precyzyjne w nowotworach układu moczowego, dr n.med. Iwona SkonecznaKierownik Oddziału Chemioterapii, Szpital Grochowski

 1. 16.50-17.20 Implikacje kliniczne molekularnej klasyfikacji raka trzonu macicydr n.med. Grzegorz Szewczyk Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 

 1. 17.20-17.30 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne,  mgr inż. Magdalena Sakowicz, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 1. 17.30-17.50 Zamówienia na usługi badań laboratoryjnych/diagnostycznych, a zamówienia
  publiczne na zakup sprzętu/odczynników do badań laboratoryjnych/diagnostycznych, 
  mec. Adam Twarowski, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej,​Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie

 

 1. 17.50-18.10 Badania molekularne w skriningu raka szyjki macicy – pilotaż badań HPV HR w Polscedr hab. n.med. Andrzej Nowakowski, profesor Instytutu, Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB

 

 

 1. Wykłady sponsorowane

 

 

​​Zakończenie i podsumowanie

 

Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

 

Zapraszamy