VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej 22 kwietnia 2021

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej już 22 kwietnia 2021!

 

Zapraszamy do rejestracji na jedno z ciekawszych wydarzeń z obszaru ochrony zdrowia.

 

Link do rejestracji: https://hopin.com/events/vi-miedzynarodowe-forum-medycny-personalizowanej

 

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych. Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. W tym roku planujemy skupić się na praktycznych aspektach systemowej poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie. Poruszane będą m.in. takie tematy jak: jakość i dostępność diagnostyki, raportowanie, sprawozdawczość, rejestry medyczne, a optymalizacja procesu interwencji medycznej, czy diagnostyka molekularna i patomorfologiczna w chorobach rzadkich. W załączeniu przesyłamy wstępny program konferencji.

 

Podczas Forum przedstawimy także najciekawsze projekty zgłoszone do prestiżowego konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement” oraz wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą  prof. Fred van Eenennaam, Value Based Healthcare Center Europe oraz Nicola Normanno z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, Prezydent IQN Path.

 

VI Forum PKMP organizowane jest  przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Instytut INNOWO i będzie przeprowadzone w formule online.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii.

Partnerami wydarzenia są Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Medtronic, Philips.

Patronem medialnym został portal MEDEXPRESS, który także będzie transmitował całe wydarzenie.

 

Program wydarzenia do pobrania tutaj.