VII konferencja "AKADEMIA ZARZĄDZANIA SZPITALAMI"

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej jest nam niezmiernie miło podziękować za tak liczny udział Państwa  w kolejnej,

VII edycji

Konferencję "Akademia Zarządzanie Szpitalem"

(wersja ON-LINE), która odbyła się 9 czerwca 2020 w godzinach 11.00 - 14.30.

 

Konferencja miała na celu przedstawienie najnowszych zmian w zarządzaniu i finansowaniu świadczeń zdrowotnych oraz interpretacji i prawidłowego wdrażania do praktyki zarządzeń Prezesa NFZ  w dobie COVID-19. Tak jak poprzednio naszymi ekspertami byli praktycy doskonale znający specyfikę i potrzeby rynku usług medycznych: szefowie placówek medycznych, prawnicy oraz wybitni klinicyści. Konferencja była doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami pracowników sektorów ochrony zdrowia: dyrektorów naczelnych, medycznych, finansowych, kierowników działów rozliczeń, kierowników aptek szpitalnych, farmaceutów i lekarzy.

 


W obecnej edycji Akademii wzieli udział:
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej
dr n. med. Beata Jagielska
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska -Wynimko Zastępca ds. Naukowych Dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
mec. Adam Twarowski
Członek Komisji Bioetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie
dr n.med. Robert Zawadzki
Wiceprezes ds. Operacyjnych MAGODENT
dr n.med. Andrzej Tysarowski
Kierownik Laboratorium COVID-19 oraz Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie
mgr inż. Magdalena Sakowicz
Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie.
 


Szczegółowa agenda spotkania:

AGENDA VII KONFERENCJI  "AKADEMIA ZARZĄDZANIA SZPITALAMI"

  1. Diagnostyka i leczenie raka płuca w dobie COVID-19 (prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski)
  2. Organizacja diagnostyki raka płuca w Polsce: pułapki i jak z nich wybrnąć ? (prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko)
  3. Jak poprawnie interpretować rozporządzenia Ministra Zdrowia i zarządzenia Prezesa NFZ w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych ? Na przykładzie RDTL ratunkowego dostępu do technologii lekowych  (dr n. med. Beata Jagielska, dr n.med. Robert Zawadzki, mec. Adam Twarowski)
  1. FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH W DOBIE COVID-19:
  • Zmiany w realizacji i rozliczaniu umów o udzielanie świadczeń w związku z epidemią koronawirusa - ułatwienia dla świadczeniodawców (mec. Adam Twarowski, dr n. med. Beata Jagielska)
  • Organizacja i funkcjonowanie laboratorium COVID-19 w podmiocie leczniczym (dr n. med. Andrzej Tysarowski, mgr inż. Magdalena Sakowicz)
  • Teleporady- jak prawidłowo udzielać świadczeń w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (dr n. med. Beata Jagielska)
  1. Kluczowe zmiany w dokumentacji medycznej z punktu widzenia lekarza praktyka. Wdrożenia nowych regulacji w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w placówkach medycznych (mec. Adam Twarowski, dr n. med. Beata Jagielska)dr n. med. Beata Jagielska
Prezes
Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej