Eksperckie warsztaty PKMP: "Miejsce diagnostyki genetycznej w praktyce klinicznej" 15.06.2021

W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i Instytutu INNOWO uprzejmie zapraszamy na czerwcowe, eksperckie warsztaty „Miejsce diagnostyki genetycznej w praktyce klinicznej”. 

Partnerem spotkania jest INFARMA.

 

Warsztat w formie online odbędą się 15 czerwca 2021, w godzinach 11:00 – 14:00.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod następującym linkiem:

https://bit.ly/2QSOxH8

 

Warsztaty te są skierowane do kadry lekarskiej, kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń w sektorze medycznym. Są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami pracowników sektorów ochrony zdrowia.


Wydarzenie poprowadzą specjaliści i specjalistki posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

 

Prelegenci:

  • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP
  • prof. dr hab. n med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w Onkologii Klinicznej, 
  • dr hab. n med. Lubomir Bodnar, Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii
  • prof. dr hab. n.med. Joanna Chorostowska- Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  • prof. dr hab. n.med. Renata Langfort, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
  • dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie
  • mec. Adam Twarowski, Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie
  • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie

 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

11.00 – 11.20 - Miejsce i rola zaawansowanej diagnostyki genetycznej w onkologii , prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii - PIB


11.20 – 11.50 - Strategia diagnostyki genetycznej w nowotworach narządu rodnego – dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes PKMP

11.50 – 12.10 - Nowe możliwości leczenia chorych na raka jajnika w świetle nowego programu lekowego B.50 - dr hab. n med. Lubomir Bodnar, Siedleckie Centrum Onkologii

12.10 – 12.30 Wyzwania diagnostyki i leczenia raka jelita grubego, dr hab. n med. Beata Jagielska, Prezes PKMP

12.30 – 12.50 Finasowanie i organizacja udzielania świadczeń w Colorectal Cancer Unit (KON JG) mec. Adam Twarowski/ mgr inż. Magdalena  Sakowicz, Narodowy Instytut Onkologii - PIB

12.50 – 13.10 Zmiany w programie B6.Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca - prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

13.10 – 13. 30 Program pilotażowy JGPato jako element wpierający proces poprawy jakości w patomorfologii - prof. dr hab. n. med. Renata Langfort Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

13.30 – 14.00 Strategia stosowania zaawansowanej diagnostyki genetycznej- przedstawienie rekomendacji - dr hab. med. n. Beata Jagielska, Prezes PKMP; dr n.med. Andrzej Tysarowski,  Narodowy Instytut Onkologii - PIB

Pytania i odpowiedzi- studium przypadków

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach PKMP