Podsumowanie Warsztatów Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Polskiej Federacji Szpitali