Zapraszamy na bezpłatną konferencję "RODO na rynku usług medycznych- proste recepty na wdrożenie skomplikowanych zmian"

Zapraszamy na bezpłatną konferencję

 

Dlaczego warto wziąć udział? 

Na wdrożenie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zostało już zaledwie kilka miesięcy. Z uwagi na specyfikę sektora ochrony zdrowia, w tym wrażliwy charakter informacji i danych, którymi dysponują podmioty lecznicze, następujące obecnie zmiany w zakresie prawa ochrony danych osobowych, a także wyniki kontroli GIODO przeprowadzonych w szpitalach stanowią duże wyzwania dla osób zarządzających takimi placówkami.

Celem naszej konferencji jest przedstawienie rekomendacji oraz gotowych rozwiązań, które pomogą podmiotom z sektora ochrony zdrowia właściwie przygotować się do nadchodzących zmian. To, co wyróżnia naszą konferencję spośród innych, to maksymalnie praktycznie podejście do tematu zaprezentowane przez ekspertów doskonale znających specyfikę i potrzeby rynku usług medycznych: szefów placówek medycznych, prawników oraz przedstawicieli administracji państwowej.

 Konferencja skierowana jest przede wszystkim do menedżerów szpitali publicznych i niepublicznych, podmiotów diagnostycznych i administratorów bezpieczeństwa informacji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami.

Rejestracja 

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest rejestracja na stronie www.konferencjaRODO.evenea.pl lub zgłoszenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konferencjaRODO@primum.pl.  

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 listopada. Dysponujemy około 200 miejscami dla uczestników. 

Czas i miejsce 

Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2017 roku w sali wykładowej A2 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie. Obiekt zapewnia miejsca parkingowe za dodatkową opłatą

 

 

                                                                Patronat honorowy

                                                    

 

PROGRAM KONFERENCJI


Sesja I. RODO – nie taki diabeł straszny, jak go malują

09.00 - 10.45    Moderator prof. Adam Fronczak

09.00-9.15 Otwarcie konferencji: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, dr Beata Jagielska, Prezes PKMP. Wystąpienia wprowadzające: Przedstawiciel Ministerstwa  Zdrowia, dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji)

09.15-10.00 Ogólne informacje o RODO. Czym jest RODO?  Dr Arwid Mednis (Wydział Prawa i Administracji UW)

10.00-10.45 Dyskusja panelowa: Rola kadry zarządzającej we wdrażaniu RODO. Prowadzenie dyskusji mec. Marta Gadomska-Gołąb (Kancelaria Wierzbowski Eversheds Shuterland). Uczestnicy: dr Beata Jagielska (Prezes PKMP, Zastępca Dyrektora COI), mgr Wojciech Szrajber (Dyrektor, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi), dr Robert Zawadzki (Dyrektor, Szpital Onkologiczny Magodent), dr Joanna Didkowska (COI Warszawa), Ligia Kornowska (Dyrektor Zarządzająca, Polska Federacja Szpitali). 

10.45 - 11.15  Przerwa kawa/herbata

Sesja II. Dane osobowe w zarządzaniu usługami medycznymi z punktu widzenia administracji szpitala

11.15 - 12.05  Moderator dr Beata Jagielska

11.15-11.30 Dane osobowe w szpitalu. Mgr Anna Czech, dyrektor szpitala w Tarnowie i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

11.30-11.50 Bezpieczeństwo danych osobowych w administracji szpitala. Dwugłos: mgr Tomasz Zdzienicki (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi) oraz mec. Adam Twarowski (Komisja Bioetyczna COI w Warszawie)

11.50-12.05 Rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa danych. Mec. Karolina Gałęzowska (Wydział Prawa i Administracji UW).

Sesja III. Prawa pacjenta w związku z ochroną danych osobowych

12.05 - 13.20  Moderator dr Arwid Mednis

 12.05-12.25 Prawa pacjenta wynikające z RODO. Mec. Marta Gadomska-Gołąb (Kancelaria Wierzbowski Eversheds Shuterland)

12.25-12.45 Ochrona danych osobowych z punktu widzenia personelu medycznego. Czy są dostępne gotowe rozwiązania? Prof. Adam Fronczak (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

12.45-13.05 Przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych. Mgr Roman Radomski (Polska Izba Informatyki Medycznej).

 13.05-13.20 Ochrona danych osobowych a prawa pacjenta w Polsce z punktu widzenia filozoficzno-prawnego. Dr Marek Woch (Pełnomocnik Prezesa NFZ ds. Kontaktu z Organizacjami)

Sesja IV. Dyskusja panelowa oraz podsumowanie

13.20 - 14.15 Moderatorzy mec. Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Arwid Mednis

13.20-14.00 Dyskusja panelowa. Przedstawienie wszystkich opracowanych tez i dyskusja panelowa. Paneliści: Pan Minister Jarosław Pinkas, dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), dr Beata Jagielska (Centrum Onkologii – Instytut), mgr Bartosz Poliński (Fundacja Alivia). Dyskusja moderowana – dr Arwid Mednis,  mec. Marta Gadomska-Gołąb

14.00-14.15 Podsumowanie konferencji, przekazanie informacji o wnioskach pokonferencyjnych do rozesłania dla uczestników, zaproszenie do dalszej współpracy.

 14.15-15.00 Lunch