Zaproszenie na warsztaty. Praktyczne aspekty zarządzania przychodami z NFZ

Podczas ostatnich kilkunastu miesięcy wprowadzono istotne zmiany w zasadach finansowania diagnostyki genetycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w wyniku czego powstało wiele nowych zagadnień oraz ogromna potrzeba wiedzy - w jaki sposób radzić sobie w nowej rzeczywistości?

Warsztaty są odpowiedzią na wyzwania interpretacyjne zarządzeń Prezesa NFZ, jak również kwestie wymogów jakościowych w obszarze diagnostyki genetycznej i zamówień publicznych na wykonywanie tych badań. Spotkania będą miały charakter aktywnej dyskusji oraz wymiany wiedzy między prezentującymi oraz uczestnikami.


Bezpłatne warsztaty odbędą się w godzinach 10.00-14.00, w następujących terminach oraz miejscach:

  • 18.10 Kraków        Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie - Aula, piętro I
  • 19.10 Wrocław      Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Audytorium, piętro I
  • 08.11 Poznań       Wielkopolskie Centrum Onkologii
  • 09.11 Gdańsk        Gdański Uniwersytet Medyczny
  • 14.12 Warszaw     Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Program wydarzenia.

W ramach spotkania uczestn icy otrzymają praktyczne materiały:
„Zalecenia 2018 - rozliczanie genetycznych badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych”,
opracowane przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie oraz „Zarządzanie
przychodami z NFZ – przykładowe raporty” opracowane przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie.