Zarządzenie nr 119/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dn.30.11.2017 w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia szpitalnego.

Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie informuję, że został wprowadzony nowy produkt rozliczeniowy, umożliwiający  finansowanie badań genetycznych.
 

Szczegółowe informacje na stronie http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1192017dsoz,6695.htmlv w opublikowanym Zarządzeniu Nr 119/2017/DSOZ PREZESA  NFZ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.
 

W katalogu produktów odrębnych (załącznik 1b) - utworzono nowy statystyczny produkt rozliczeniowy o kodzie: 5.52.01.0001511 Badanie genetyczne materiału archiwalnego, umożliwiający rozliczanie wykonanych ponownie badań genetycznych z katalogu produktów do sumowania, umożliwiający rozliczanie wykonanych ponownie badań genetycznych z katalogu produktów do sumowania, z zastrzeżeniem, że rozliczanie badań tym produktem możliwe będzie w przypadku modyfikacji ustalonego leczenia przy jednoczesnej konieczności sprawozdania pierwotnej daty pobrania materiału do badań.
 

Mam nadzieje, że zawarte w zarządzeniu zmiany finansowania badań genetycznych, które tylko w części odzwierciadlają projekt złożony przez koalicje, będący efektem współpracy Pani prof. dr hab. Marii Sąsiadek - konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, Pana prof. dr hab. med. Macieja Krzakowskiego - konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia, a zwłaszcza Pani prof. dr hab. n. med. Joannie Chorostowskiej-Wynimko i Pani prof. dr hab. n. med. Barbarze Pieńkowskiej-Greli spełnią nasze oczekiwania w zakresie rozliczania badań genetycznych z  archiwalnego materiału.

 

                                                                                                                                                                     dr Beata Jagielska

                                                                                                                                              Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej