Zarządzenie prezesa NFZ uwzględniające finansowanie diagnostyki genetycznej w chorobach onkologicznych

30.12.2016 r. ukazało się zarządzenie prezesa NFZ, uwzględniające finansowanie diagnostyki genetycznej w chorobach onkologicznych, o co walczyła PKMP:

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1292016dsoz,6551.html

 

W uzasadnieniu, Prezes docenił pracę Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej:

„projekt zmian w finansowaniu badań genetycznych w diagnostyce nowotworów jest efektem prac: konsultanta krajowego ds. genetyki – pani prof. dr hab. Marii Sąsiadek, Polskiej Koalicji na rzecz Medycyny Personalizowanej oraz Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.”