Zasad organizacji, finansowania i rozliczenia jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz wszystkich ekspertów, którzy wystąpili w ramach bezpłatnego webinarium, chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za tak liczny udział w szkoleniu pt. „Zasady organizacji, finansowania i rozliczenia jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce”, które odbyło się 4 czerwca 2020 w godz. 12.00-14.2020.

 

W szczególności chciałabym Państwu podziękować za aktywny udział, pytania oraz cenne uwagi. Mam nadzieję, że szkolenie było okazją do inspirującej wymiany myśli i zwiększenia wiedzy na temat zasad organizacji, finansowania i rozliczenia jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce.

 

Warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone przez uznanych ekspertów  m.in.: prof. dr hab.n.med. Macieja Krzakowskiego (Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej), dr n.med. Beatę Jagielską (Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie), mgr Bartosza Maleszczuka (Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu), Katarzynę Waraksa – Kierownika Działu Rozliczeń i Informacji Medycznej Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz mgr inż. Magdalenę Sakowicz (Kierownika Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie).

 

Agenda szkolenia:

  1. Rola i znaczenie jednoczasowej radiochemioterapia w leczeniu pacjentów onkologicznych.
  2. Podstawy prawne regulujące realizacje świadczeń medycznych dt. radiochemioterapii.
  3. Sposób organizacji udzielania świadczeń w podmiotach leczniczych.
  4. Organizacja, współpraca między ośrodkowa celem przeprowadzenia jednoczasowej radiochemioterapii, transport pacjentów.
  5. Pytania i odpowiedzi- studium przypadków

 

Z uwagi na wiele pytań, które pojawiły się w trakcie i po webinarium liczymy na to, że spotkamy się z Państwem w trakcie kolejnych warsztatów dt. realizacji świadczeń z zakresu radiochemioterapii.

Już wkrótce otrzymają Państwo informację na temat kolejnych wydarzeń organizowanych przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej.

 

Z wyrazami szcunku

dr n.med. Beata Jagielska

Prezes PKMP