02.02.2015 Zawiązano Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej

Rozwój i pozycjonowanie medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia na świecie i Polsce – to jeden ze statutowych celów najmłodszego polskiego towarzystwa naukowego – Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej (PTMP), które powstało 2 lutego br. w Warszawie.

 

Medycyna personalizowana to kierunek wielkich szans zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Dla chorych jest to szansa na znaczący wzrost skuteczności terapii, dla lekarzy zaś – szansa na osiągnięcie największej zawodowej satysfakcji, jaką daje pełne wyleczenie pacjenta. Powołanie Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej to dobry prognostyk rozwoju polskiej medycyny zgodnie z trendami światowymi – powiedział dr n. med. Mariusz Gujski, członek komitetu założycielskiego PTMP.
 

Do statutowych celów PTMP należą między innymi:
 

  • rozwój i pozycjonowanie medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia na świecie i Polsce,
  • wspieranie nowej jakości i wynikającej z niej potrzeby zmiany podejścia do organizacji opieki zdrowotnej i sposobu jej udzielania,
  • szerzenie wiedzy na temat leczenia ukierunkowanego i znaczenia diagnostyki molekularnej,
  • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej medycyny personalizowanej jako drogi do sukcesu terapeutycznego w kontekście nowych wyzwań systemowych, finansowych, organizacyjnych,
  • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej korzyści dla pacjentów z praktycznego stosowania medycyny personalizowanej,
  • propagowanie zagadnienia podmiotowości pacjenta w procesie leczenia oraz analiza wyzwań prawnych z tym związanych z perspektywy światowej, europejskiej i polskiej.
     

Stanowisko prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej objął prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong.


(Źródło: Medexpress.pl)