Zaproszenie na warsztaty „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz rodzaju badanego materiału”

Warsztaty „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz rodzaju badanego materiału”

Stowarzyszenie Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej oraz Instytut INNOWO zapraszają na eksperckie warsztaty medyczne „Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz  rodzaju badanego materiału", które odbędą się 29 czerwca 2021 w godzinach 15:00-18:00.

 

Partnerami warsztatów są: 

Roche Diagnostics, Novartis, Analityk Genetyka, Astra Zeneca, Amgen

 

Program warsztatów:

15.00 – 15.10  Diagnostyka genetyczna i molekularna na przykładzie niedrobnokomórkowego raka płuca, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii - PIB

 

15.10 – 16.00  Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach guzów litych: w raku piersi, jelita grubego i prostaty, dr hab. n med. Beata Jagielska, Prezes PKMP; dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

 

16.00 - 16.20 Badania genetyczne w nowotworach u dzieci, dr hab. n.med. prof. nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 

16.20 - 16.40 Badania molekularne w nowotworach uwarunkowane genetycznie, dr n. med. Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 

16.40 - 16.55 Organizacja i funkcjonowanie laboratorium COVID19 w podmiocie medycznym, wykonywanie i rozliczanie badań genetycznych w kierunku COVID19, dr n med. Andrzej Tysarowski Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie 

 

16.55 -17.15  Wykonywanie badań genetycznych w kierunku wykrywania wirusa HPV, identyfikacja pacjentek  z transformacją nowotworową w kierunku raka szyjki macicy  testem oceniającym hiperwentylację, dr hab. n med. Andrzej Nowakowski, Narodowy Instytut Onkologii- PIB w Warszawie

 

17.15 - 17.30 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne, mgr inż. Magdalena Sakowicz, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 

17.30 -17.50 Zaburzenia molekularne w nowotworach układu rozrodczego i ich wpływ na wybór terapii i rokowanie, dr hab. n med. Lubomir Bodnar, Siedleckie Centrum Onkologii

 

Podsumowanie  konferencji:  dr hab. n med. Beata Jagielska, Prezes PKMP